• 1
  • 2
  • 3

Sıkça Sorulan Sorular

Uzaktan Eğitim Nedir ?

Uzaktan Eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretim elemanlarının, sanal sınıf ortamında mekândan bağımsız olarak bir araya geldikleri ve öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelidir.

Neden Uzaktan Eğitim ?

Örgün eğitimdeki ders saatlerine yer ve zaman açısından katılma imkanı olmayanlar (tam zamanlı olarak çalışanlar, farklı şehir / ülkede yaşayanlar) için tercih edilebilecek bir eğitim sistemidir.

IYTE'de Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılmaktadır ?

İYTE’de lisansüstü programlarda yer alan bazı dersler sadece uzaktan veya örgün eğitimle birlikte eş zamanlı olarak uzaktan da açılmaktadır. Uzaktan eğitimle açılan dersler kredi ve içerik olarak örgün eğitimde açılan dersler ile birebir eşdeğerdir.

Uzaktan Eğitimle Açılan Derslere Kimler Başvurabilir ?

Uzaktan eğitimle açılan derslere; İYTE’de örgün bir lisansüstü programda öğrenci olan ancak çeşitli nedenlerle(çalışmak, farklı şehirde yaşamak vb.) örgün açılan derslere katılamayanlar, diğer üniversitelerde öğrenci olanlar veya bir lisans/yüksek lisans programından mezun olup, çeşitli sebeblerle lisansüstü eğitime başlamamış ancak kendini çeşitli konularda eğitmek isteyen kişiler (özel öğrenci olarak) başvurabilir.

Uzaktan Eğitimle Açılan Derslere Nasıl Başvuru ve Kayıt Yapılır ?

1-İYTE’de lisansüstü bir programda kayıtlı olan ve uzaktan eğitim ile açılan bir dersi almak isteyen öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinde ÖBS’den ilgili ders için açılan uzaktan eğitim şubesini seçerek derse kayıtlanırlar. 2-Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin uzaktan eğitim ile açılan bir dersi almak istemeleri halinde; Üniversitelerinden gelen Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden kayıtları yapılır. 3-Özel öğrenci olarak uzaktan eğitim ile açılan bir dersi almak isteyen öğrencilerin http://www.iyte.edu.tr/Bos.aspx?m=254 adresinde belirtilen şartları sağlaması ve yine aynı adreste belirtilen tarihlerde istenen belgelerle birlikte Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne başvurması gerekmektedir. Bu öğrencilerin kaydı, Enstitü Yönetim Kurulu Kararına istinaden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Uzaktan Eğitimle Açılan Bir Dersin Öğrenim Ücreti Nedir ?

1-Lisansüstü bir dersin hem uzaktan hem de örgün eğitimle açılması durumunda; dersi sadece uzaktan eğitimle almayı tercih eden öğrencilerden, 6111 sayılı Kanunun 172 nci maddesi ile değişen 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) bendine göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. a- Azami öğrenim süreleri içerisinde olan lisansüstü öğrenciler, o yarıyıla ait katkı payının yanı sıra ilgili ders için kredi başına katkı payını öderler. b- Azami öğrenim sürelerini aşan lisansüstü öğrenciler, sadece ilgili ders için kredi başına katkı payını öderler.

2-Lisansüstü bir dersin ders sadece uzaktan eğitimle açılması durumunda; öğrencilerden 6111 sayılı Kanunun 171 inci maddesi ile değişen 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (e) bendine dayanılarak ilave bir ödeme talep edilmez.

3- Özel öğrenci olarak uzaktan eğitim ile açılan bir dersi almak isteyenlerden, özel öğrencilik için belirlenen ücret alınır.

Öğrenci Uzaktan Eğitimle Bir Dersi Takip Edebilmek İçin Nasıl Bir Teknik Donanıma İhtiyaç Duyar ?

Öğrencinin internete bağlı, mikrofonu, web kamerası ve kulaklığı olan bir bilgisayarının olması yeterlidir. İnternete bağlanırken en az 1 Mbit bant genişliğinin olması öğrencinin eş zamanlı sanal sınıf oturumlarında yaşayabileceği sıkıntıları ortadan kaldıracaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş Yapmak İçin 'Kullanıcı Adı' ve 'Şifre' Nasıl Alınır ?

Öğrenci kaydını yaptırdıktan sonra kendi adına adsoyad@iyte.edu.tr şeklinde bir e-posta adresi ve şifresi sağlanacaktır. Kişi bütün uzaktan eğitim uygulamalarında aksi belirtilmedikçe e-posta adresi ve şifresini kullanacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemini Kullanmak İçin İzmir’de Olmak Gerekir mi ?

Eğitim internetten yapılacağı için öğrenci derslere istenilen her yerden ve her zaman ulaşabilir. Ancak ders geçme notunun %50’nin yerleşkede yapılacak gözetim altındaki sınavlardan oluşması gerekmekte olup, bu sınavlar için ilan edilen tarih ve yerlerde bulunmamız gerekmektedir.

Uzaktan Eğitimle Verilen Ders Nasıl Sürdürülür ?

Dersi veren öğretim elemanı ders içeriklerini İYTE’nin sağladığı aşağıdaki sistemleri kullanarak üretir ve yayınlar.

a)Ders Kaydet-Yayınla Sistemi: Bu sistem öğretim elemanının kurumumuzda bulunan akıllı sınıflarda derslerini anlatmasına ve bu derslerin video kaydına alınıp internet ortamında yayınlamasına olanak sağlar.

b)Sanal Sınıf Uygulaması: Bu sistem aracılığıyla öğretim elemanı öğrencileri ile gerçek zamanlı olarak görüntülü ve sesli olarak iletişime geçer.

c)Bilgisayar Ekran Yakalama Yazılımı : Bu yazılım ile öğretim elemanı sesli ve görüntülü sunumlar hazırlar. Daha sonra bu içerikleri ders içerik yönetim sistemine yükleyerek yayınlar.

d)Ders İçerik Yönetim Sistemi (cms.iyte.edu.tr): Öğretim elemanı bu sistemi kullanarak öğrencilere aktarmak istediği ders içeriklerini, ödevleri, sınav sonuçlarını yayınlar. Öğrenciler bu sisteme giriş yaparak ödevlerini, ders içeriklerini indirir ve gerekiyorsa tamamladıkları ödev yüklemelerini gerçekleştirebilirler. Dersle ilgili soru cevap toplantısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenen saatlerde akşamları yapılır.

Dersler, kaydet-yayınla sistemiyle internet üzerinde şifre korumalı olarak yayınlanır. Öğrencilerin bu oturumların en az %70’ine katılmaları gerekir. Ödevler http://cms.iyte.edu.tr adresinden dersin sayfasına teslim edilir. Öğrencilerin öğretim elemanı tarafından açılan tartışma oturumlarında aktif yer almaları beklenir.